Rozvrh

Montessori klub Karavela probíhá čtyři dny v týdnu od pondělí do čtvrtka, v čase 8.00 - 13.00.

 

Klub je otevřen pro děti ve věku 2,5 až 6 let. Cílem je připravenost dětí zvládnout účast bez použití plen a postupně i bez přítomnosti rodičů.

 

Chceme Vám umožnit více možností zapojení dětí. Nejintenzivnější je účast po všechny čtyři dny, ale Vaše děti můžete přihlásit na tři, dva, nebo jen jeden den v týdnu. Každý den práce metodou Montessori je pro děti přínosem.

DEN V TÝDNU

500 Kč / 1 den

Základní kontakt se skupinou a pomůckami.

DNY V TÝDNU

450 Kč / 1 den

Vytváření pravidelnosti a pracovního rytmu.

DNY V TÝDNU

400 Kč / 1 den

Téměř každodenní zapojení a velký kontakt se skupinou.

DNY V TÝDNU

350 Kč / 1 den

Plné zapojení do skupiny a intenzivní práce s pomůckami.

pismena2.jpg

Rozvrh dne

* Časy jsou orientační, v Montessori výuce se postup přizpůsobuje momentálnímu zájmu dětí.

7:50 – 8:00

Příchod dětí.

8:00

Naladění na práci s pomůckami.

8:30

Setkání na elipse a společné zahájení dne.

9:00

Práce s Montessori pomůckami.

10:00

Svačina.

10:30

Práce s pomůckami nebo pobyt venku.

12:00

Hra, práce, svačina, příprava na odchod domů.

13:00

Vyzvednutí dětí.

Zápis na září 2022!

Zápis je možný na telefonu 724 796 785 nebo na emailu kveta@karavela.eu.

Do klubu můžete nahlédnout ještě v červnu nebo od poloviny srpna 2022.

 

Budeme se těšit!

Výhody častější docházky

Při rozhodování o počtu dní prosím věnujte pozornost přínosům častější účasti v Montessori výuce.

1. Plné využití Montessori metody

Při pravidelné a časté účasti děti lépe využijí potenciál Montessori metody a jejich pomůcek.

2. Zapojení do skupiny

Při pravidelné docházce se děti rychleji zapojí do skupiny a vytvoří si přátelství.

3. Vytváření zdravých návyků

Pravidelnost podporuje zdravé návyky. Jde zejména o návyk na soustředěnou práci, respektování ostatních dětí i ranní vstávání.

4. Nižší cena za den

Častější docházka nám umožňuje stanovit nižší cenu za jeden den účasti.