top of page

Předškolní klub

Provozní doba a věk dětí

Montessori klub Karavela probíhá od pondělí do pátku v čase 8:00 - 13:00. V pondělí, úterý a ve čtvrtek je možné využít odpolední výuku, a to do 16.00. Klub je otevřen pro děti ve věku 2,5 až 6 let. Důležitá je schopnost dětí zvládnout účast bez použití plen a bez přítomnosti rodičů. 

 

Denní sazba za účast v klubu je odvislá od účasti v daném měsíci. V případě členů - sourozenců se sazba určuje za počet odchozených dnů všech dětí z jedné rodiny.

Září 2024

Od září 2024 budeme rozšiřovat provozní dobu:

Pondělí až čtvrtek: 8.00 až 16.00

Pátek: 8.00 až 14.00

DNŮ V MĚSÍCI

450 Kč / 1 den

Vytváření pravidelnosti a pracovního rytmu.

DNŮ V MĚSÍCI

400 Kč / 1 den

Vytváření dlouhodobých návyků a kamarádství.

DNŮ V MĚSÍCI

350 Kč / 1 den

Téměř každodenní zapojení a velký kontakt se skupinou.

DNŮ V MĚSÍCI

300 Kč / 1 den

Plné zapojení do skupiny a intenzivní práce s pomůckami.

pismena2.jpg

Rozvrh dne

7:50 – 8:00

Příchod dětí.

8:00

Příprava na elipsu.

8:15

Setkání na elipse a společné zahájení dne.

8:45

Práce s Montessori pomůckami a jiné aktivity.

9:45

Svačina.

10:15 – 12:00

Pobyt venku.

12:30

Oběd.

13:00

Krátký den: Předání rodičům. / Dlouhý den: Odpočinek, čtení.

13:30

Odpolední aktivity, svačinka, pobyt venku.

16:00

Předání rodičům.

Výhody častější docházky

Při rozhodování o počtu dní prosím věnujte pozornost přínosům častější účasti v Montessori výuce.

1. Plné využití Montessori metody

Při pravidelné a časté účasti děti lépe využijí potenciál Montessori metody a jejich pomůcek.

2. Zapojení do skupiny

Při pravidelné docházce se děti rychleji zapojí do skupiny a vytvoří si přátelství.

3. Vytváření zdravých návyků

Pravidelnost podporuje zdravé návyky. Jde zejména o návyk na soustředěnou práci, respektování ostatních dětí i ranní vstávání.

4. Nižší cena za den

Častější docházka nám umožňuje stanovit nižší cenu za jeden den účasti.

bottom of page