top of page

První třída

Montessori třída prvňáčků je otevřená dětem, které jsou ve věku nástupu do první třídy a jejich rodiče hledají alternativní formu vzdělávání.

V září 2024 zahajujeme první trojročí, tedy první, druhou a třetí třídu:

 • děti, které nastoupí jako prvňáčci v září 2024 budou pokračovat druhou třídou (2025) i třetí třídou (2026)

 • pro dnešní prvňáčky lze v září 2024 začít učivem druhé třídy

 

Hlavní znaky naší výuky:

 • děti jsou vedeny v individuálním vzdělávání

 • výuka obsáhne celý rozsah osnov první třídy

 • kapacita třídy prvňáčků je 5 - 10 dětí

 • děti budou zapsány pod Masarykovou Základní školou Tanvald

 

Výuka je založena na principech Montessori metody:

 • výuka respektuje, jakému druhu znalostí je dítě aktuálně otevřené

 • je velký důraz na respekt dětí k sobě navzájem

 • děti jsou vedeny k samostatnosti, slušnosti a spolupráci s ostatními

 • součástí výuky po většinu dnů je pobyt venku 

Průvodce Mgr. Květa Trnková:

 • aprobace učitelství prvního stupně

 • zkušenosti s výukou s prvky Montessori

 • zkušenosti s vedením více ročníků v jedné třídě

 

Podmínky účasti:

 • zápis do 30. 6. 2024

 • podání žádosti o povolení individuálního vzdělávacího plánu

 • školné: 5.000,- Kč / měsíc (září 2024 - červen 2025)

bottom of page