top of page

Montessori

Školství a vzdělávání je oblastí s velkou setrvačností a strnulostí. Co přetrvává, je dominantní role učitele. Dítě je pasivním příjemcem, kterému jsou informace předávány bez jeho přičinění.

Maria Montessori tento přístup dokázala překonat. Objevila, že hlavní roli při poznávání světa má dítě samo. Při správném postupu děti k učení nepotřebují vnější tlak. Vede je jejich nevyčerpatelná touha neznámý svět uchopit a poznat.

Skutečný pokrok spočívá v objevování neznámého.

Maria Montessori

1. Senzitivní období

Díky výzkumu Marie Montessori víme, že období zvýšené vnímavosti nastává v raném dětství a trvá zhruba do šesti let. Děti jsou v tomto období vedeny přirozenou touhou poznávat. V tomto věku je učení radost.

Senzitivní období je nenahraditelné a nelze se do něj později vrátit.

nalevani1.jpg
pismenko-m.jpg

2. Absorbující mysl

Malé děti snadno přijímají podněty z okolí. Často připomínají houbu, která absorbuje vše, co jim jejich prostředí nabízí.

Nabídneme-li dětem a jejich absorbující mysli kvalitní zdroje poznávání, tento vklad se jim bude vracet celý život.

Proto jsou základním kamenem Montessori metody kvalitní a promyšlené vzdělávací pomůcky.

3. Pomůcky

Pokud jste již drželi v ruce nějakou Montessori pomůcku, jistě jste si všimli, že jsou na první pohled velice jednoduché.

 

Jejich jednoduchost je však ve skutečnosti výsledkem hluboké úvahy. Díky ní se totiž pozornost dítěte soustředí do jediného bodu. Například na vnímání barvy, tvaru, zvuku ale například i objemu, hmotnosti a struktury povrchu.

Soustředění na jedno téma a intenzivní zapojení vybraného smyslu má úzkou souvislost se získáním samostatnosti a vědomím úspěchu.

vez.jpg
spony2.jpg

4. Kolektiv a respekt

Montessori prostředí klade velký důraz na respekt mezi dětmi již od raného věku.

K rozvoji respektu a trpělivosti přispívá fakt, že každá pomůcka je v Montessori učebně pouze v jednom exempláři. Zájemce o pomůcku tak musí počkat, až s ní skončí dítě, které ji právě používá.

5. Rodiče a Montessori

S Montessori metodou možná už pracujete doma, aniž o tom víte. Je tomu tak vždy, když necháváte dětem svobodu v rozhodování, vedete je respektujícím přístupem a přihlížíte k jejich individualitě.

rodice+.jpg
bottom of page